Smart Training B.V.  bestaat sinds 1995. Onze medewerkers hebben sindsdien veel implementaties

op telefonie gebied meegemaakt. WIj hebben gebruikers getraind in zowel de omgang met de

Bij implementaties lag de nadruk altijd op techniek. Dat kon ook niet anders, want het gaat om een een steeds

technisch hoogwaardiger product, dat gekocht wordt bij (technisch) specialisten. Deze specialisten komen steeds

verder van de gebruiker te staan. De 'oplevering' werd steeds meer een constatering van de werking van de techniek.

home | over smart abt | diensten

item2

bedrijf | diensten | telefooncentrales

SmartVervaagOnderkader
Smarttopickader

Nummerplan training

De eindklant krijgt inzicht in de verschillen tussen oude en nieuwe centrale. Smart presenteert wat de koper

en de verkoper van de leverancier beogen met de aanschaf. Na de training zijn de verantwoordelijke managers

Enkele jaren geleden heeft Smart daarom haar dienstenpakket naar deze specialisten uitgebreid.

Om de eindklant te begeleiden en een vertaalslag te maken naar onze partners, bieden we de volgende diensten:

van dit bedrijf afdoende op de hoogte om een gesprek met de projectleider van de leverancier aan te gaan en

Smarttopickader1

Functioneel testen

Of de besproken werkwijze ook juist is geprogrammeerd moet voordat u 'live' gaat getest worden. De eindklant is

hiervoor de aangewezen partij maar heeft hiervoor vrijwel nooit de juiste mensen of tijd beschikbaar.

Bovendien is ook hier weer een directe terugkoppeling naar de programmering nodig. 

Smarttopickader1a

Instructie Telefoniste, Call Center of overige medewerkers

Toestellen of software applicaties worden steeds complexer. Iedere medewerker heeft een instructie nodig om

te functioneren in de nieuwe omgeving. Deze wordt immers de komende jaren ingezet als strategisch middel.

Een organisatie is zo klantvriendelijk als zijn minst getrainde medewerker... 

Smart ABT biedt desgewenst parallel sessies met meerdere trainers. 

Smarttopickader1b

Instructie Beheer

Indien het beheer door de eindklant zelf wordt gedaan, is ook hiervoor een training noodzakelijk. het overbrengen

van deze technische kennis kan in sommige gevallen door specialisten van de leverancier. Dit is afhankelijk van het

technische niveau van de functioneel beheerder. 

Smarttopickader1b1

Begeleiding in dienst

Op de dag van overname mag er niets fout gaan. De interne en ook de externe partijen moeten de

positieve invloed van de nieuwe omgeving merken. Smart ABT stelt dan mensen beschikbaar die snel kleine

onduidelijkheden weg kunnen nemen en/of kunnen vertalen bij de laatste punten op de i..

Smarttopickader1b1a

Communicatie training

Het beste moment om de medewerker(s) te trainen in 'klantvriendelijk telefoneren' of 'commercie aan de telefoon'

is het moment dat er een nieuw toestel op het bureau staat. Naast het feit dat de motivatie dan groot is,

zorgt de training ook voor een verbondenheid tussen de techniek van het toestel en de techniek van het gesprek. 

Smarttopickader1b1a1

Opfris trainingen

Een organisatie is dynamisch. Mensen komen, mensen gaan. Kennis gaat verloren. Daarnaast krijgt u

regelmatig 'updates' van de software of er komen nieuwe toestellen of applicaties uit.

Nodig ons regelmatig uit voor een sessie voor nieuwe medewerkers en/of functionaliteit. 

SmartQuickREF

apparatuur, als in intermenselijke communicatie.

Smarttopickader1c

Inventarisatie en advies

Desgewenst kunnen medewerkers van Smart ABT onderzoek en advies doen indien blijkt dat er onvoldoende

duidelijk is hoe een afdeling de nieuwe mogelijkheden wil inzetten. Smart kan ook hierin een vertaalslag maken

naar projectleider of programmeur. 

SmarttopickaderKader

Test uw kennis

Heeft u instructie gehad op een toestel?

Van een aantal toestellen bieden we

inmiddels een online toets!

SmartABTleesverder1a

Een organisatie

is zo klantvriendelijk

als zijn minst getrainde

medewerker

de wensen te bespreken. 

smartHome
oversmartbutton
partnerportaal
eindgebruiker
faqsmart
contactsmart

smart abt 2013

Quick navigation

Home

Partnerportaal

Eindgebruiker

Over Smart ABT