Een klant van deze tijd: de visie van Smart.

Klanten van deze tijd weten meer. Ze worden begeleid door consultants. Ze spreken leveranciers.

Klanten van deze tijd willen meer dan ooit gebruik maken van de centrale. Het is geen product meer. Het is een

home | over smart abt

item2

bedrijf | diensten | telefooncentrales

SmartVervaagOnderkader

oplossing. Een middel om de concurrentie het hoofd te bieden, de bereikbaarheid te vergroten en kosten te

besparen. Inmiddels weet de klant ook dat deze veel zelf moet doen. Immers, de leverancier heeft de handen vol

SmartQuickREF

smart abt 2013

Quick navigation

Home

Partnerportaal

Eindgebruiker

Over Smart ABT

Ze surfen op internet. Dat was 10 jaar geleden anders -bij de aanschaf van de vorige centrale dus-.

SmarttopickaderKader

Test uw kennis

Heeft u instructie gehad op een toestel?

Van een aantal toestellen bieden we

inmiddels een online toets!

SmartABTleesverder1a

Een organisatie

is zo klantvriendelijk

als zijn minst getrainde

medewerker

De leverancier bood een centrale en de klant zag daarin een goede vervanger van de vroegere

centrale. Deze kon meer, kostte minder. Prima koop.

aan de techniek. In de regel betekent dit dat veel bedrijven ervoor kiezen eerst de techniek te vervangen en op

een later tijdstip te optimaliseren. De verwachting van de gebruiker en het management is daarentegen dat de

nieuwe techniek ook meteen voordelen biedt. Dit spanningsveld leidt bij installaties wel eens tot een minder

tevreden klant dan gewenst.

De klant wil quick wins, de leverancier een snelle oplevering. 

SMART BIEDT DOOR ADVIES, BEGELEIDING EN TRAINING TIJDENS DE IMPLEMENTATIE EEN VOORSCHOT OP DE OPTIMALISATIE IN

SmartVervaagOnderkader1

eEn paar diensten TEGEN EEN GERINGE MEERPRIJS

De klant krijgt zo in een korte(re) tijd veel waarde voor zijn geld. Begeleiding die de techniek dichter bij de gebruiker brengt op een functionele manier. Gebruikers die vanaf de

eerste dag werkwijze en techniek kunnen combineren en een praktisch geruisloze indienst stelling en snelle oplevering. De verhouding tussen prijs en prestatie is enorm gunstig !

De klant van deze tijd verdient Smart Advies, Begeleiding en Training. 

SmartABTdiensten
smartHome
oversmartbutton
partnerportaal
eindgebruiker
faqsmart
contactsmart