item2
SmartVervaagOnderkader
SmartQuickREF
Smarttopickader
Smarttopickader1a1b1

Training Klantvriendelijk Telefoneren

Wilt u uw klanten graag een ander telefonisch visitekaartje presenteren? Dan is dit de training voor de medewerkers van uw bedrijf. Deze training maakt

de deelnemer bewust van de interactie in het telefoongesprek. Het maakt van iedere deelnemer een klantvriendelijke vertegenwoordiger van het bedrijf,

Wat is de inhoud van de training?

Duur: 1 dag - Max. groepsgrootte: 8 personen

hulpvaardig en vriendelijk maar bovenal efficiŽnt en voortvarend.

De deelnemer leert het verschil tussen klantvriendelijk en klantgericht. Tussen directe en indirecte communicatie. Deelnemers leren gesprekstechnieken.

Zij worden zich bewust van de onderdelen van een telefoongesprek, de opening, opbouw en afsluiting. Deelnemers krijgen tips over bereikbaarheid. De deelnemers

leren positief reageren, actief luisteren en oefenen de technieken in rollenspelen.

home | eindgebruiker | communicatietraining | klantvriendelijk telefoneren

introductie

In deze module wordt een inleiding gegeven en krijgen de medewerkers de mogelijkheid zichzelf voor te stellen en hun doelstellingen voor de training vast te stellen.

communicatietheorie

Deze module vormt de basis voor iedere communicatietraining. Het geeft inzicht in hoe mensen met elkaar communiceren, verbaal en non-verbaal, interne en externe

ruis, het overbrengen van een boodschap etc.

klantvriendelijkheid

Hierin wordt uitgelegd wat het verschil is tussen klantvriendelijk en klantgericht en de wijze waarop dit met name aan de telefoon tot uitdrukking komt.

bereikbaarheid in de praktijk

De medewerkers doen enkele onderzoeken op de eigen organisatie. Een rollenspel geeft voorbeelden van het voeren van een efficiŽnt telefoongesprek.

communicatiepraktijk

In deze module wordt het geleerde bij de communicatietheorie in de praktijk gebracht aan de hand van rollenspelen.

Voor wie is de training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor alle (nieuwe) medewerkers in het bedrijf. Met name de medewerkers die regelmatig een telefoon beantwoorden. Het is een goede

basis voor het volgen van andere trainingen.

Waar en hoe wordt deze gegeven?

De training vindt bij voorkeur in uw eigen bedrijf plaats. Bij de trainingskosten zijn de technische hulpmiddelen als huur van een LCD projector inbegrepen,

de train(st)er neemt deze mee. Ook cursusmateriaal is inbegrepen. U dient te zorgen voor een cursuslokaal, koffie, water en lunch. Op aanvraag kan een externe lokatie

tegen meerprijs worden aangeboden.

Welke vervolgtraining past hier goed bij?

Individuele training

Smarttopickader1
Smarttopickader1a1b1a
Smarttopickader1a1b1a1
Smarttopickader1a1b1a1a

Een medewerker die de gezamenlijke alsook de indivuele training heeft gevolgd

kan op verantwoorde wijze uw bedrijf telefonisch vertegenwoordigen.

Informatie

Aanvragen

TRAINING

Bestelllen

smartHome
over
partnerportaal
eindgebruikerbuttonover
faqsmart
contactsmart

ģ smart abt 2013

Quick navigation

Home

Partnerportaal

Eindgebruiker

Over Smart ABT

Lync | communicatietraining | referenties | test uw kennis | diensten